מדיניות פרטיות

איסוף ושימוש במידע

אלא אם כן את/ה מספק/ת מידע נוסף, חברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ (להלן "מדי-קיור") אוספת את המידע הבא שאינו אישי תוך כדי הגלישה באמצעות אתר האינטרנט shop.Lansinoh.co.il (להלן "לנסינו"):

  • שם ודפדפן תחום את/ה משתמש/ת כדי להתחבר  לאינטרנט
  • כתובת ה- IP של המחשב שלך
  • התאריך ושעת הביקור שלך
  • הדפים שבהם ביקרת, והכתובת של אתר האינטרנט שביקרת מיד לפני שגלשת לאתר לנסינו

על מנת להירשם באתר, למלא את העסקות או לקבל שירותים באמצעות האתר, לנסינו עשוי לדרוש ממך לספק מידע מפורט יותר. פריטים אלה עשויים לכלול בין היתר שם, כתובות הדואר ודואר אלקטרוניים שלך ומספר טלפון. בעת רכישת מוצר או שירות מלנסינו, הגשת בקשה לחברות במאגר מדי-קיור, או בהזנת שמך בתחרות או כל טופס רישום אחר באמצעות האתר, לנסינו עשוי לאסוף מידע אישי לפי צורך מסחרי או לוגיסטי הדרוש כדי להשלים את הבקשה שלך. מידע זה יכול לכלול מידע אישי רלוונטי למערכת היחסים שלכם עם לנסינו. מידע זה יכול לכלול גם את סוג כרטיס אשראי, תאריך התפוגה ומספר ומידע רלוונטי אחר הנוגע למוצרים או שירותים המוזמנים דרך האתר.
באמצעות גישה לאתר זה, את/ה מסכים/ה לאפשר לחברת מדי-קיור לאסוף ולהשתמש במידע שלך לכל מטרה חוקית, כולל, ללא הגבלה להשלים את כל העסקאות שתבקש/י לעשות דרך האתר ולחשוף את המידע ופרטי העסקאות כאמור לכל מי שמורשה לכך מטעם חברת מדי-קיור ו/או לכל מעבדי תשלום נדרשים. בגלל אופיו של האינטרנט, הנתונים שלך עשויים לעבור גם בין מדינות.

חברת מדי-קיור עשויה לשלוח לך חומרי פרסום והסברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או דיוור אחר שסיפקת באמצעות טפסי הרישום באתר או באמצעות עוגיות (cookies). מעת לעת חברת מדי-קיור יכולה להודיע לך על מבצעים מיוחדים, מוצרים או שירותים חדשים או מידע אחר שעשויים לעניין אותך. חברת מדי-קיור לא תשלח אליך מידע מסוג זה אם את/ה מעדכן/ת את חברת מדי-קיור שאת/ה לא מעוניין לקבל חומרים כאלה.

אלא אם כן נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, חברת מדי-קיור לא תחשוף את המידע שאת/ה מספק/ת לחברת מדי-קיור עם כל גורם חיצוני אחר מחוץ לחברת מדי-קיור, אלא אם כן נדרש לצורך תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר ומאגר הלקוחות. 
 המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם. 

חברת מדי-קיור לא תעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: 

  • במקרה שתפר/י את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין; 
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מדי-קיור
  • בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי 

עוגיות

באתר זה אנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. "עוגיות"  (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפסיקו להיות פעילים עם סגירת הדפדפן שלך ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין היתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, להתאמת האתר להעדפות ולצרכים האישיים של הגולשים וכן לצרכי אבטחת מידע. העוגיות יכולות לשמש אותנו גם כדי לצורך זיהוי גולש/ת ובכך למשל לא נצטרך לבקש את פרטיך בכל פעם שתבקר/י מחדש במדורים באתר המצריכים רישום. המידע בעוגיות- Cookies מוצפן. 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך יש לבדוק את ההוראות בדפדפן בו את/ה משתמש/ת. בנוסף, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשב שלך בכל עת שתרצה. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 

קישורים חיצוניים

האתר מכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בשליטתה של חברת מדי-קיור. מדיניות הפרטיות של אתר לנסינו אינה חלה על הנהלים, מדיניות או התוכן של כל אתר אינטרנט שעשוי להיות קשור לאתר לנסינו או ממנו. חברת מדי-קיור אינה מציגה מצג כלשהו לגבי כל אתר אחר, שייתכן שיש לך גישה דרך האתר. בעת הגישה לאתר אינטרנט אחר, את/ה עושה זאת על אחריותך בלבד. חברת מדי-קיור  אינה אחראית לדיוק או אמינות המידע, נתונים, דעה, תוכנה, ייעוץ, תוכן או הצהרות הכלולות באתרי צד שלישי, או לאיכות מוצרים או שירותים זמינים באתרים אלה. אתר זה מספק קישורים לאתרי צד שלישי רק לנוחיותך וההכללה של קישורים כאלה אינו מעידה כי חברת מדי-קיור תומכת, ממליצה או מקבלת כל אחריות לתוכן או שימוש באתרי צד שלישי כאמור. חברת מדי-קיור אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מאתר לש צד שלישי שהגעת אליו דרך אתר לנסינו.

אבטחת מידע 

חברת מדי-קיור מפעילה באתר במערכות מתקדמות לאבטחת המידע באתר והמידע המגיע לאתר. מערכות אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה ו/או שימוש בלתי-מורשים למחשבים ומאגרי המידע של האתר. עם זאת, מערכות אבטחת המידע לעולם לא יכולים להקנות חסינות מוחלטת. אם למשל פורץ מיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לאתר או למאגרי המידע באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו חברת מדי-קיור אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. 

מידע נוסף

אם בכל פעם שאת/ה מאמין כי חברת מדי-קיור לא פעלה בהתאם למדיניות פרטיות זו, או שהיית רוצה לשנות את המידע שסיפקת לאתר, או שאת/ה חושב/ת שהמידע באתר שגוי או שאת/ה מבקש/ת להסיר את המידע שלך מהמערכת של אתר לנסינו – אנא שלח/י לנו בקשה דרך הדואר האלקטרוני support@lansinoh.co.il. ו/או דרך הטלפון 0544906547 ואני נעשה מאמצים סבירים כדי לזהות ולתקן את הבעיה.

חברת מדי-קיור עשויה לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה. השימוש שלך באתר יהיה כפוף לגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות שפורסמה באתר בעת שימוש כזה.

גולשים באתר מחויבים על פי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש של האתר, ומומלץ לקרוא את שניהם ביסודיות.

הפרטים שאת/ה מוסר/ת או שאנו אוספים אינם נדרשים עפ”י חוק אלא על מנת ליצור עמך קשר ולדוור אליך בעתיד מעת לעת הצעות מיוחדות באמצעות מדיה אלקטרונית (אינטרנט, סלולר, פקס). חברת מדי-קיור מתחייבת שלא למסור את פרטייך לכל גורם שמחוץ לחברת מדי-קיור למעט גורמים הקשורים בניהול מאגר המידע. בכל מקרה, במידה ואינך מעוניין/ת לקבל את הדיוורים, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת דרך כתובת המייל support@lansinoh.co.il או בטלפון 0544906547 או בכתובת "מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ", רח' ברקן 3, כפר סבא, 4428837.

x

#{title}

#{text}

#{price}