תנאי שימוש

 

שלום רב למשתמש\ת אתר לנסינו בישראל.

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר. (אתר לנסינו בישראל יקרא בתנאי שימוש אלה "האתר") אנא קרא\י את תנאי השימוש בקפידה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. תנאי השימוש חלים במלואם על נשים וגברים כאחד.
תנאי השימוש באתר זה עשויים להשתנות מפעם לפעם על ידינו ככל שנדרש. למשל במקרה שהתווספו תכנים או שירותים חדשים לאתר. אנו ממליצים לפיכך לחזור ולעיין לעתים בתנאים אלה.
נשמח לעמוד לרשותך לצורך הבהרות ושאלות בנוגע לתנאים אלה. פרטי הקשר עימנו נמצאים בתחתית התנאים.

מי מפעיל את אתר

האתר נמצא בבעלותו וניהולו של נציגה הבלעדי בישראל של חברת Lansinoh Laboratories, Inc. להלן לנסינו ארה"ב. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע באתר.

השימוש באתר

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.
הגבלות בקישור לאתר

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.
אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

המידע באתר

לתשומת לבך: כל מידע המתפרסם באתר זה לרבות מידע המתפרסם בנושאי רפואה, תרופות ותכשירים איננו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לאיש המקצוע מתאים. 
התמונות באתר הן להמחשה בלבד.

המידע באתר לקוח מאתרי לנסינו ארה"ב ו\או אתרי סוכנים וחברות קשורות לחברת לנסינו ארה"ב בין בארה"ב ובין במדינות אחרות (למשל:www.lansinoh.com www.lansinoh.co.uk חב' לנסינו ארה"ב וכן כל הסוכנים וחברות קשורות יקראו להלן "לנסינו העולמית"). אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע ובתרגומו. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. כמו כן יתכנו מצבים בהם שיתעורר צורך בעדכון מידע לאחר תאריך פרסומו המקורי. במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המצוינת באתר. בכל מקרה, כאמור לעיל, אין להסתמך על המידע המפורסם באתר זה לכל צורך רפואי או כל צורך מהותי אחר מבלי להיוועץ בבעל מקצוע מתאים ומבלי לבדוק את העניין באופן עצמאי.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר "לנסינו" בעברית או באנגלית, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, תרגום, צילום, שרטוט, קובץ וידאו או קול וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של חברת לנסינו ארה"ב ו\או לנסינו העולמית ו\או של נציג לנסינו בישראל. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת לנסינו העולמית וכן הסכמת נציג לנסינו בישראל בכתב ומראש.
מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו בכל אחד מאתרי האינטרנט של לנסינו ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו.

הגבלת אחריות

המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמו שהוא (as is) . מידע זה הינו כללי ומיועד לנוחותם של משתמשי מוצרי לנסינו. לא ניתן להתאים מידע כללי זה לצרכיו של כל קור ו\או משתמש , לרבות צרכיו המיוחדים והאישיים. לתשומת ליבכם: בשום מקרה לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת לנסינו ארה"ב ו\או לנסינו העולמית ו\או נציג לנסינו בישראל בגין תכונות של המידע, המלצות, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש במידע לכל דבר ועניין ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתרי לנסינו הינה באחריותך המלאה בלבד. חברת לנסינו ארה"ב ו\א לנסינו העולמית ו\א נציג לנסינו בישראל אינם מתחייבים כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. חובה להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים ובעלון לצרכן ו/או המידע המצוי באריזות המוצרים, לפני רכישתם.

חברת לנסינו ארה"ב ו\או לנסינו העולמית ו\או נציג לנסינו בישראל אינם נושאים ולא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר זה.

פיצוי

הנך מתחייב לפצות את חברת לנסינו ארה"ב ו\או את לנסינו העולמית ו\או את נציג לנסינו בישראל בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תפצה את חברת לנסינו ארה"ב ו\או את לנסינו העולמית ו\או את נציג לנסינו בישראל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד מי מהן, ביחד ו\או לחוד על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שתמסור לפרסום באתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת לנסינו ארה"ב ו\או לנסינו העולמית ו\או נציג לנסינו בישראל בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

יצירת קשר

פניות, הערות ושאלות ניתן לשלוח דרך כתובת הדואר האלקטרוני support@lansinoh.co.il ו/או דרך פקס מספר 09-8828748 ו/או דרך הכתובת: מדי קיור פתרונות מתקדמים. ברקן 3, כפר סבא 4428837.

x

#{title}

#{text}

#{price}